torstai 22. lokakuuta 2015

YLLÄTTÄVÄ YHTEYDENOTTO


Sain äskettäin puhelun eräältä lukijalta, joka oli lukenut alla olevan mielipiteeni Helsingin Sanomista 14.10.2015. Sain samalla tietää, että mielipidekirjoitukseni oli julkaistu! Ja vieläpä lukija otti minuun yhteyttä puhelimitse, mikä oli todella yllättävää mutta hienoa! Oli kiva saada puhelu, jossa kehuttiin kirjoitustani. Lukija kertoi itse kokeneensa vastaavaa, mistä puhuin kirjoituksessani.

HARRASTUKSET MAKSAVAT USEIN LIIKAA

HS 14.10.2015


Viime aikoina on uutisoitu, kuinka yhä useampi nuori istuu kotonaan tietokoneen ääressä eikä urheile lainkaan. Nuoria pidetään laiskoina ja heitä kehotetaan aloittamaan jokin harrastus.
 
Kovin moni tule kuitenkaan ajatelleeksi, ettei kaikilla ole varaa aloittaa harrastusta. Vaikka nuori olisi kuinka potenktiaalinen ja innokas urheilija, varat eivät välttämättä riitä useiden satojen eurojen kuukausi- tai kausi maksuihin sekä varusteisiin. Monet joutuvat  myös lopettamaan harrastuksensa, kun kausimaksut kallistuvat jatkuvasti.

Halvemmat maksut houkuttelisivat yhä useampia kokeilemaan harrastusta ja pitäisivät monet mukana menossa.

Olli Kääriäinen
opiskelija, Kirkkonummi

 




maanantai 12. lokakuuta 2015

TUPLAKYMPPI TÄYTEEN!

Lokakuussa saatiin päätökseen lukion 20. laitesukelluskurssi. Kaikkien kurssien toteutus on tehty yhteistyössä kirkkonummelaisen Sukellusseura Calypson kanssa. Kurssin vastuukouluttajana toimi Ville Heldan, joka kuvaa työskentelyä aloittelevien lukiolaissukeltajien kanssa lyhyesti ja ytimekkäästi: "Antoisaa ja erittäin mukavaa!"

Sukeltajat valmistautuvat avovesiharjoitteisiin. Kurssilaisten lisäksi vasemmalla Calypson kouluttajat Heldan ja Helminen.


Kurssi koostuu teoriamoduulista, allasharjoitteista sekä avovesisuoritteista, jotka toteutettiin tällä kertaa Lopella Iso-Melkutin järvellä sekä Porkkalan edustalla merellä. Kurssi päätettiin hylkysukellukseen. Sukelluskohteena oli vuonna 1880 uponnut Algo-hylky, joka tarjosi heikosta näkyvyydestä huolimatta konkreettisen kosketuksen merihistoriaan.
 
Hylkysukelluksen jälkeen hymyilyttää. Keskellä opiskelija Robert Jalonen, vasemmalla liikunnanopettaja ja sukelluskouluttaja Mäkelä, oikealla vastuukouluttaja Heldan.


Sukelluskurssi on osa lukion liikuntapainotusta ja oivallinen tapa syventää omia oppimistaitoja ajoittain vaativassakin ympäristössä. Saadut kokemukset ovat olleet poikkeuksetta myönteisiä ja pinnan alle sukelletaan jälleen tulevana keväänä, jolloin tulee ns. ventti täyteen!


Teksti Ville Mäkelä

PORKKALAN LUKIOSSA HARJOITELTIIN SÄHKÖISTÄ YO-KOETTA


Porkkalan lukiossa järjestettiin perjantaina 2.10. klo 10.00 alkaen vapaaehtoinen valtakunnallinen sähköisen ylioppilaskokeen ennakkoharjoitus eli ns. Digabi-koe lukion voimistelusalissa. Harjoituskoe järjestettiin äidinkielen (suomi ja ruotsi) kirjoitustaidon kokeessa.




Ylioppilastutkintolautakunta laati koetehtävät ja jakoi ne sähköisessä ylioppilaskokeessa käytettävän sähköisen järjestelmän kautta. Koetehtävät vastasivat ylioppilaskokeen tasoa. Porkkalan lukiossa kirjoitustaidon harjoituskokeeseen osallistui 30 opiskelijaa. YTL:n sähköinen kirjoitustaidon koe ennakkoharjoituksena sisälsi tekstin lisäksi uusia ominaisuuksia, kuten videota ja kuvaa. Koe suoritettiin lukion päätelaitteilla ja kuulokkeilla. 

Apulaisrehtori Ville Mäkelä ja äidinkielen lehtori Satu Tarkki opastavat kokelaita sähköiseen yo-kokeeseen.

Järjestelyt olivat varsin mittavat, sillä koe edellytti, että koneet, kuulokkeet, kykentälinjat ja koetilan palvelin sekä varapalvelin toimivat häiriöittä. Tekninen tuki oli saatavilla tarvittaessa esim. verkko-ongelmien varalta. Porkkalan lukion kirjoitustaidon harjoituskoe oli osa äidinkielen kurssin ÄIX04 suoritusta. Koevastaukset arvioivat alustavasti Porkkalan lukion äidinkielen lehtorit YTL:n sähköisessä järjestelmässä, minkä jälkeen vastaukset siirretään Ylioppilastutkintolautakunnalle. Ylioppilastutkintolautakunta julkaisi koekysymykset lauantaina 3.10. internetissä. 

Rehtori Matti Autero ja valmisteluista vastannut asiantuntijatiimi Ossi Kokkonen, Mikko Hakonen sekä Antti Sankala olivat tehneet huolelliset valmistelut sähköisen yo-kokeen onnistumiseksi.


Seuraava pakollinen sähköisen ylioppilaskokeen harjoituskoe järjestetään filosofian, maantieteen ja lyhyen saksan kokeessa 6.4.2016 kenraaliharjoituksena varsinaisia sähköisiä ylioppilaskokeita varten.Ylioppilaskokeen sähköistäminen tapahtuu vaiheittain vuosina 2016–2019. Syksyllä 2016 järjestetään ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet filosofiassa, maantieteessä ja saksassa. Uudistuksen tavoitteena on vastata entistä paremmin nuorten tuleviin osaamistarpeisiin jatko-opinnoissa ja työelämässä. 

Digabi – Virtaa ylioppilastutkintoon!  https://digabi.fi/harjoituskokeet/
Sähköistyvän ylioppilastutkinnon aikataulu 
https://digabi.fi/digabi/projektin-aikataulu/

Teksti Päivi Poutanen
Kuvat Liisa Kosonen, Kirkkonummen Sanomat

NÄIN MINÄ AJATTELEN


Christian Korhonen 14B

OPETTAJIEN TVT-OSAAMISTA TULISI PARANTAA! 

 
Mielestäni opettajien TVT -osaamista tulisi harjoittaa enemmän. Monissa kouluissa on nykyään “liian hyvät” valmiudet sähköiseen opetukseen. Erilaisten luokkahuoneisiin sijoitettujen laitteiden kokonaisvaltaista hyötyä ei saada käyttöön opettajien vajavaisen osaamisen vuoksi. 
 
Opettajille tulisi tarjota laajempaa ja yksityiskohtaisempaa valmennusta sähköisten laitteiden käyttöön. Mielestäni tämä voisi tehdä opetuksesta ja oppitunneista kaikille osapuolille miellyttävämpää. Esimerkiksi läksyjä ja tehtäviä voitaisiin jakaa enemmän luokan tai ryhmän omaan sähköiseen ympäristöön ja oppilaat pääsisivät näyttämään enemmän osaamistaan. 
 
Erilaiset sähköiset laitteet kiehtovat lapsia ja nuoria. Mitä enemmän niitä käytetään, sitä miellyttävämpää oppimisesta tulee! 
 
Christian Korhosen mielipide julkaistiin myös Helsingin Sanomissa otsikolla ”Laitteet hyötykäyttöön” 19.9.2015
Korhosen mielipide herätti keskustelua ja sai Tomi Koposelta vastineen ”Tekniikka ei ole vielä tarpeeksi kehittynyttä” (HS 21.9.29015)

Joonas Åkerblom 14C

KUNNIOITTAKAA VANHEMPIA


Täysi bussi, paikkoja ei ole vapaana. Bussiin astuu vanhempi nainen, jolla on suuria vaikeuksia kävelyn saatikka pystyssä pysymisen kanssa. Ihmiset eivät reagoi asiaan mitenkään, vaan jatkavat tekemisiään. Harvat edes liikahtavat tarjotakseen naiselle istumapaikkaa. Tämän pitää muuttua.Vanhemmat ihmiset eivät saa kunnioitusta, jota he ansaitsevat.


On pieni vaiva meiltä, heitä nuoremmilta, terveiltä ihmisiltä, nousta penkiltämme ja tarjota paikkaamme heille. Tämänkaltainen pieni teko jo itsessään voi parantaa sekä heidän päiväänsä että omaa päiväämme.


Sinä itse voit muuttaa maailmaa, yksi hyvä teko kerrallaan. Jaa iloa, osoita kunnioitusta!
 

Riina Tenhunen 14D

PAKOLAISIIN ON SUHTAUDUTTAVA JÄRKEVÄSTI


Turvapaikanhakijoita saapuu enemmän kuin koskaan Eurooppaan, myös Suomeen.  He ovat maansa tilanteen takia paossa ilman kotia, perhettä, omaisuutta täysin tyhjän päällä.

Mikä on meidän asenteemme hädässä olevia kohtaan Suomessa hyvinvointivaltiossa ilman hätää?  Ensimmäinen ajatus pitäisi olla auttaminen!

Moni Suomessa jakaa ajatuksiaan pakolaisista sosiaalisessa mediassa loukkaavaan tyyliin. Ihmiset käyttävät rasistisia ilmauksia, harmittele pakolaisten vievän heidän rahansa ja käskevät pakolaiset pois Suomesta. 

Onko kukaan miettinyt, että jos Suomessa syntyisi vastaava kriisi kuin Syyriassa. Sitten ihmeteltäisiin, kun ei apua heru. 

Ihmiset, jotka ajattelevat negatiivisesti pakolaisista, eivät ymmärrä tilannetta. Ihmiset, joiden kanssa olen keskustellut aiheesta, ovat monet harmillisen epätietoisia ja muodostavat mielipiteensä sen perusteella, mitä ovat kuulleet tai lukeneet.

Miettikää asioita oikeasti itse ja ottakaa selvää, ennen kuin teette johtopäätöksiä. Ojentakaa auttava käsi hädässä oleville. Silloin voimme itsekin ottaa vastaan avun, kun tarve tulee!