keskiviikko 30. huhtikuuta 2014

PORKKALAN LUKION OPISKELIJAT VIERAILIVAT EDUSKUNNASSA

Porkkalan lukion YH7-kurssilaiset Kirkonkylän ja Masalan opetuspisteistä tekivät tiistaina 22.4. opintoretken Helsinkiin. Vajaan kolmenkymmenen opiskelijan ja yhteiskuntaopin opettaja Pirjo Westin kohteena oli eduskuntatalon vieressä sijaitseva Eduskunnan Kansalaisinfo eli tuttavallisemmin Pikkuparlamentti.


Vierailumme aluksi katsoimme eduskunnan esittelyvideon. Se antoi kuvan millaista eduskunnassa on ja miten siellä toimitaan. Videon jälkeen paikalle saapui vierailumme emäntä Päivi Lipponen. Lipponen on toisen kauden SDP:n kansanedustaja. Hän asuu Helsingissä ja on työskennellyt historian ja yhteiskuntaopin opettajana Eiran aikuislukiossa. 

Lipponen kertoi omasta taustastaan sekä miten hän on päätynyt eduskuntaan. Hän kiinnostui politiikasta erityisesti 1990-luvulla ja meni mukaan Helsingin kunnallispolitiikkaan. Hän korosti, kuinka vain itse vaikuttamalla voi saada tuloksia. Muutos lähtee tavallisista ihmisistä ja heidän aktiivisuudestaan.  

Päivi Lipponen kuuluu talousvaliokuntaan, jonka tehtävänä on muun muassa miettiä miten nuorisotyöttömyyttä voisi ehkäistä. Vierailumme näkökulmasta kiinnostavaa on se, että hän toimii tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajana. Tulevaisuusvaliokunnan tehtävä on esimerkiksi hahmotella Suomen erilaisia tulevaisuuskuvia, kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja nykyään erityisesti teknologiakehityksen vaikutuksia. Valiokunnassa pohditaan, millaisena suomalainen hyvinvointiyhteiskunta voidaan säilyttää. Muista valiokunnista poiketen se ei käsittele yleensä lakiehdotuksia. Sen sijaan tulkevaisuusvaliokunnan tavoitteena on oppia ennakoimaan Suomen kehitystä, ihmisten hyvinvointia, ammattien muutosta ja koko Suomen asemaa ja selviytymistä globaalissa maailmassa.

Lipponen kertoi esimerkiksi selluloosapohjaisista puuvillaa korvaavista kuiduista. Ne ovat ympäristöystävällisempiä, mutta niiden valmistamien on tällä hetkellä vielä kallista. Hän sanoi, että tämä olisi hyvä mahdollisuus parantaa Suomen taloutta, koska kuitua saadaan juuri puusta, jota meillä on paljon.

Saimme esittää kansanedustajalle myös kysymyksiä. Keskustelimme muun muassa siitä, miten Suomi säilyisi sellaisena maana, etteivät kaikki muuttaisi täältä pois. Suomen tulevaisuuden kannalta uudet innovaatiot ovat avainasemassa. Niiden avulla saadaan luotua uusia, korkeaa teknistä osaamista vaativia työpaikkoja. Rovio ja Supercell ovat hyviä esimerkkejä uudenlaisista työpaikoista. Päivi Lipponen totesi myös, että hän ei haluaisi pelotella tai masentaa meitä nuoria. Tästä huolimatta hän katsoi, että tulevaisuudessa on paljon epävarmuutta. Nuorten voi olla aiempaa vaikeampaa saada työtä. Voikin olla, että suomalaiset nuoret voivat joutua muuttamaan ulkomaille töiden perässä aivan kuten 1960-70-luvulla Suomen syrjäkyliltä lähdettiin tehdastyöhön Ruotsiin. Hän käski meitä unelmoimaan ja toteuttamaan unelmamme. Unelmien toteuttaminen vaatii myös työtä. Silloin kun hän opiskeli, tuskin kukaan meni lukion jälkeen opiskelemaan ulkomaille. Nyt EU:n myötä opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet ovat toteutuneet.

Ei kommentteja: