torstai 12. maaliskuuta 2015

MILLAINEN ON HYVÄ OPISKELIJA JA OPETTAJA?


Teimme MEDIA 4 - kurssilla kirjallisen haastattelun joukolle opiskelijoita ja opettajia.

Haastattelussa kysyimme, minkälainen on hyvä opiskelija, minkälainen on hyvä opettaja ja miten opetusmenetelmiä tulisi kehittää.


 

Millainen on hyvä opiskelija


Opiskelijoiden vastauksien perusteella hyvä opiskelija on rehellinen, aktiivinen, määrätietoinen sekä positiivinen. Hän on ahkera, tunnollinen, aktiivinen ja yhteistyöhaluinen. Hyvä opiskelija on myös halukas ja innokas opiskelemaan. Hän pohtii käsiteltäviä aiheita ja osaa kyseenalaistaa oppimaansa. Opiskelijan on myös tärkeää kantaa itse vastuun opiskelustaan. Hänen tulee olla tunnollinen, työlleen omistautuva ja osata järkevästi käyttää aikaa opiskeluunsa tekemällä työnsä parhaansa mukaan.

Opettajien vastauksien perusteella hyvä opiskelija on aktiivinen, haluaa oppia uutta, suhtautuu avoimesti erilaisiin työtapoihin sekä ymmärtää oman työnteon merkityksen. Hyvä opiskelija osaa yhdistää eri oppiaineissa ja koulun ulkopuolella oppimiaan asioita eikä ajattele oppiainekohtaisesti. Hyvä opiskelija suhtautuu opiskeluun ja oppimiseen innostuneen positiivisesti, tekee annetut tehtävät annettuna aikana eikä niele purematta annettua aineistoa. Hyvä opiskelija yrittää parhaansa eikä anna heti periksi ellei ymmärrä. Hän on kohtelias, huomioi kouluyhteisössä muut ihmiset eikä myöhästele. Hyvän opiskelijan pitää olla utelias tiedon suhteen, oma-aloitteinen ja itseohjautuva. Hän esittää kysymyksiä, haastaa opettajaa ja tuo esille uusia näkökulmia. Hyvästä opiskelijasta on iloa koko opiskelevalle yhteisölle.

Opettajien mukaan hyvälle opiskelijalle ei ole yksiselitteistä määritelmää, koska jokainen opiskelija on yksilö ja oppii ja toimii eri tavoilla. Hyvän opiskelijan tulee olla utelias, kriittinen, tiedonhaluinen sekä opiskeluihin vakavasti suhtautuva. Hän ymmärtää, että lukio-opiskelujen suorittaminen avaa hänelle koulutuspaikkoja tulevaisuutta varten ja antaa laajan yleissivistyksen, keskittyypä hän sitten mille alalle tahansa. Hyvällä opiskelijalla on aktiivinen suhde opiskeluunsa  ja hän asettaa itselleen sopivat tavoitteet, joita pystyy toteuttamaan. Aktiivinen lukio-opiskelija hyödyntää lukion valinnaisuutta itsensä ja itsetuntemuksensa kehittämiseksi sekä monipuolisen yleissivistyksen rakentamiseksi. Hyvän opiskelijan tulee ottaa itse vastuu opiskeluistaan, olla aktiivinen sekä miettiä omaa oppimistaan. Hän on kiinnostunut uusista asioista sekä on myönteinen uusille toimintatavoille. Hän ymmärtää, että lukio avaa ovet jatko-opiskeluihin, työelämään ja antaa sitä kautta mahdollisuudet hyvään elämään.

Millainen on hyvä opettaja


Opiskelijat kertovat, että hyvä opettaja ottaa kaikki opiskelijat huomioon, on auttavainen, tomera ja positiivinen. Opettajan tulee myös pitää luokkatyö kurinalaisena sekä malttaa, vaikka nämä eivät olisikaan taidoissaan toistensa kanssa samalla tasolla.

Opiskelijoiden mukaan hyvä opettaja on intohimoinen opetusta kohtaan, sillä opetus peilautuu opiskelijoihin ja heidän opiskeluintoonsa. Hyvä opettaja onnistuu herättämään opiskelijoissa kiinnostuksen, tekee parhaansa opiskelijoiden hyväksi ja onnistuu säilyttämään viihtyisän opiskeluympäristön.

Opettajat kertovat, että hyvä opettaja onnistuu välittämään opiskelijoilleen oman kiinnostuksensa oppiainetta kohtaan. Hyvän opettajan tulee olla avoin uusille työtavoille ja ymmärtää, että opiskelijat oppivat eri tavoilla. Hyvä opettaja pitää työstään ja suhtautuu opettamiseen ja opiskelijoihin innostuneen positiivisesti. Hänen tulee tehdä opiskelusta mielenkiintoista, pysyä ajan hermolla, käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä ja tukea opiskelijoita antamalla palautetta ja vaatimalla heitä yrittämään parhaansa, sillä hyvä opettaja huomaa opiskelijan.

Opettajien mukaan hyvän opettajan täytyy olla asiantunteva eli hallita opetettavat asiat, määrätietoinen, innostava ja joustava eli kehityskelpoinen. Opettajalla kuuluu olla aikaa oppilaille ja pyrkimystä edistää heidän opiskelutaitojaan. Hänen tehtävänä on kannustaa ja kuunnella opiskelijaa ja antaa heille jonkinlaisia eväitä tulevaisuutta varten. Hyvä opettaja ottaa huomioon opiskelijoiden lähtökohdat opiskeluun, ja hänellä on monipuolisia keinoja tukea erilaisten opiskelijoiden oppimista. Opettajan tulee vaatia opiskelijoilta aktiivista otetta opiskeluun ja luottaa opiskelijoiden kykyyn omaksua asioita. Hyvä opettaja myös ymmärtää erilaisista oppimistyyleistä tekemällä oppitunneista monipuolisia ja kiinnostavia, on kannustava ja ymmärtäväinen ja ottaa opiskelijat yksilöinä huomioon.

Miten opetusmenetelmiä voisi kehittää


Osa opiskelijoista toivoisi vähemmän ryhmä- ja nettitöitä ja osa toivoo nykytekniikan hyödyntämistä, mutta opiskelijoille pitäisi antaa aikaa sopeutua oppimaan uuden tekniikan avuin. Vastauksien mukaan useilla opettajilla on ongelmia opiskeluympäristön viihtyvyyden säilyttämisessä. Opiskelijoiden kuuluisi pystyä opiskelemaan rauhassa, mutta opiskeluun ei saisi syntyä pakonomaista tunnetta. Opetusmenetelmien pitäisi olla opiskelijoille mieluisia, sillä luokan viihtyvyys riippuu eniten opiskelijoiden omasta asennoitumisesta.

Opettajat kehittäisivät opetusmenetelmiä lisäämällä monimuotoisuutta ja yhteisöllisyyttä, esim. ryhmätyön muodossa, joissa opiskelijat vastuutetaan käsittelemään tietoa itse. Tietotekniikan tuomat mahdollisuudet, erilaiset soveltavat kurssit, oppiainerajojen ylittävät oppimiskokemukset ja kurssiryhmien välinen yhteistyö tai jopa yhteistyö yläkoulun kanssa olisi opettajien mielestä kehitystä.

Opettajat haluisivat opetusmenetelmiin lisää konkreettisuutta, tutkimista ja pohdintaa. Opetussuunnitelmat ja yo-kokeet määrittelevät pitkälti, mitä opetetaan. On tärkeää kehittää opetuksen menetelmiä, jotka ovat vuorovaikutteisia ja jotka tekevät opiskelijasta aktiivisen toimijan. Lukiossa opiskelijoille tulisi avata eri alojen luonnetta ja tiedon muodostusta eri oppiaineille luonteenomaisilla työskentelyn tavoilla kuten valinnaiskursseilla. Verkon käyttö ja monipuoliset yhteisölliset työtavat sekä mediataidot ovat ajankohtaisia ja niitä olisi tärkeä kehittää, unohtamatta oikeinkirjoittamista omalla käsialalla.

Haastattelu ja teksti
Niklas Pennanen, Markus Tittonen

 

 

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Todella mielenkiintoinen teksti,
hyvää luettavaa!